Sr.No.Members
1 K.S. Suryanarayanan
2 C.M. Balakrishnan
3 Late N.R. Narayanan
4 K.S. Raman
5 V.Sukumaran
6 G.Gopalakrishnan
7 Late Dr. K.P.Govindan
8 P.A. Kuttan
9 R.K. Menon
10 A.V. Gangadharan
11 E.J. Chacko
12 V.M. Unnikrishnan
13 A.Narayanaswami
14 Late K.V. Nair
15 T. Varghese
16 K.Vijayaraghavan
17 P.Krishnan
18 K.S. Nair
19 V.V. Varghese
20 Late K.C. Vasudevan
21 P.A. Rajan
22 K.V. Thomas
23 K.S. Kumar
24 P.V.Sudarshan
25 Nainan Jacob
26 E.A. Thomas
27 Late C.I.R. Menon
28 G.D. Nair
29 C.M. Elias
30 Late M.R.R. Pillai
31 Dr. V.P. Mohandas
32 V.T. Jacob
33 P.M. John
34 K.Vijaypadmanabhan
35 V.S. Pillai
36 G.R. Nair
37 T.J. Joseph
38 K. Rajagopalan
39 C.M. John
40 V.N. Pillai
41 P.B. Unnithan
42 R.K. Pillai
43 G.R.K. Pillai
44 G.S. Nair
45 V.M. Rajan
46 P.A. Subramanian
47 Ajit Menon
48 D. Thankachan
49 Thomas Wilson
50 Mohan.S.Iyer
51 D.Venugopal Nair
52 P.Radhakrishnan Unnithan
53 Thomas Varghese
54 Late Dr.S.K.Thampy
55 P.V.Padmanbhan
56 Jitendra Unnikrishnan
57 P.G.Mohanan Pillai
58 Mathai Thomas
59 K.P.Unnikrishnan
60 Byju Samuel
61 C.D.Danniel
62 Jigy Mathew
63 C.G.Sundreshan
64 N.Rajendran Pillai
65 C.Ramakrishnan
66 Girish D Pillai
67 Sunil Narayanan
68 Late Dr.T.Kurian