Sr.No.Founder Members
1 K.S. Suryanarayanan
2 Late C.M. Balakrishnan
3 Late N.R. Narayanan
4 K.S. Raman
5 V.Sukumaran
6 G.Gopalakrishnan
7 Late Dr. K.P.Govindan
8 Late Dr. T.Kurian
9 M.I. Madhavan
10 C.V.N. Namboodri
11 T.D. Thomas
12 P.A. Kuttan
13 R.K. Menon
14 A.V. Gangadharan
15 E.J. Chacko
16 T.V. Anthapan
17 A.V. Prabhakaran
18 K.S. Warrier
19 K.O. Philip
20 V.M. Unnikrishnan
21 A.Narayanaswami
22 Late K.V. Nair
23 T. Varghese
24 K.Vijayaraghavan
25 P.Krishnan
26 Late K.S. Nair
27 P.Ramankutty
28 V.O. Nair
29 V.V. Varghese
30 Late K.C. Vasudevan
31 P.A. Rajan
32 K.V. Thomas
33 K.S. Kumar
34 P.V.Sudarshan
35 Nainan Jacob
36 E.A. Thomas
37 Late C.I.R. Menon
38 G.D. Nair
39 C.M. Elias
40 Late M.R.R. Pillai
41 C.V.Rajendran
42 P.G.Chacko
43 T.J. James
44 Late K.K. Sathian
45 P.H. Narayan
46 K.V. Chalam